Familiesammenføring i Danmark

En kæreste eller ægtefælle fra udlandet kan opnå opholdstilladelse gennem familiesammenføring, og en familiesammenføring kan opnås hvis ægtefællen i Danmark opfylder visse betingelser.

Der findes en række krav som normalt skal være opfyldt før man kan opnå familiesammenføring. Disse krav findes til begge parter, både personen i Danmark og personen som kommer fra udlandet. Derudover er der også krav til selve ægteskabet og dennes karakter.

Et af de grundlæggende krav er alderskravet også kaldet 24 års reglen som betyder begge partner skal være mindst 24 år.

Krav til ægtefællen her i Danmark er at denne skal kunne forsørge sig selv og denne partner som kommer fra udlandet eller hjemlandet. Dette krav vil være opfyldt hvis man ikke modtager offentlig støtte (bistand), men det er også et krav at man ikke har modtaget dette i de sidste 3 år inden man søger familiesammenføring. Det betyder ikke at man ikke må have modtaget dagpenge, da de ikke falder ind under aktiv socialpolitik. Det gælder som udgangspunkt for kontanthjælp. Mindre beløb i form af indskud eller lign. gælder heller ikke og det betyder ikke noget for kravet om selvforsørgelse.

Så udgangspunktet er at man ikke må have modtaget kontanthjælp indenfor de sidste 3 år inden man søger familiesammenføring.

Selv en kort periode med offentlige støtte i form af kontanthjælp kan give afslag på familiesammenføring, derfor er det ligegyldigt hvor kort eller lang tid man har fået udbetalt støtte (bistand).

Det betyder at en person i Danmark som hovedregel skal være selvforsørgende, og dette er et krav for at opnå familiesammenføring. Det går ikke at man er på kontanthjælp og søger om familiesammenføring. Dette vil føre til afslag.

Der kan dog søges om dispensation fra selvforsørgelseskravet, hvis det strider i mod Danmarks internationale forpligtelser. Det gives i særlige tilfælde, og de foreligger når Danmarks internationale forpligtelser herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om familiens enhed, taler for at der skal dispenseres fra kravet om selvforsørgelse.

Nogle af de tilfælde hvor der kan dispenseres fra kravet om selvforsørgelse, er når den herboende ægtefælle eller partner risikerer at blive forfulgt i sit hjemland og ikke kan henvises til at flytte dertil for at udøve familieliv. Et andet tilfælde kunne være hvor den herboende ægtefælle har forældremyndighed over og samvær med et særbarn i Danmark, og samværet har et omfang at det ikke kan gennemføres under visumophold osv.

Derudover kunne et fællesbarn som har opnået en vis alder, og en vis selvstændig tilknytning til Danmark at det er i strid med artikel 8 at sende dem væk for at de kan opretholde familieliv. Der kan også dispenseres hvis den herboende ægtefælles alvorlige handicap, høje alder, eller alvorlige sygdom gør, at det vil være humanitært uforsvarligt at henvise ægtefællerne til at udøve familieliv i et hjemland, hvor den herboende ikke kan få behandling, eller pasningsmuligheder. Eller de ikke kan få tilbuddet til at blive behandlet. Det er en god ide at checke op på disse muligheder i hjemlandet før man søger om noget da dette kan være afgørende.

Hvis nogle af disse situationer er tilfældet for dig, eller synes du at du hører ind under en af disse tilfælde, kan du høre mulighederne for at søge dispensation hos www.nemfamiliesammenfoering.dk hvor de sidder hver dag med sager indenfor udlændingeområdet.

De 4 grundlæggende betingelser for familiesammenføring skal opfyldes, dette er alderskravet, bopælskravet, sikkerhedsstillelse og samlivskravet. De supplerende betingelser skal også opfyldes men disse er ikke absolutte. Læs mere om disse betingelser på www.nemfamiliesammenfoering.dk hvor de er skrevet op i mere general forenklet udgave. Derudover kan vi hjælpe med andre opholdstilladelser og statsborgerskab hvis der er nogle udfordringer omkring det.

En gratis retshjælp er ikke et reelt alternativ, da de ikke har de samme kompetencer som en specialiseret rådgiver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *